TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO CN BÌNH THUẬN

26/06/2021
Mô tả

1.Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ kế toán ở chi nhánh đảm bảo kiểm soát chặt chẽ mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2.Thực hiện lập phiếu thu, phiếu chi, tạm ứng, quyết toán tạm ứng, theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên và hàng tháng lập báo cáo công nợ tạm ứng của nhân viên tại chi nhánh. Quản lý tiền mặt tại quỹ chi nhánh, tiến hành kiểm kê định kỳ và hàng tháng gửi báo cáo cho QL kho/KTT. Ghi chép rõ ràng, đầy đủ và chính xác.

3. Lập phiếu nhập kho, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ, chi phí mua hàng, phân bổ chi phí mua hàng, giảm trừ công nợ, kiểm soát theo dõi hàng hóa giao chậm, giao thừa thiếu, giao kém chất lượng. Nhận -kiểm tra-theo dõi hóa đơn, hợp đồng NCC phát sinh tại chi nhánh đảm bảo đầy đủ và hợp lệ, theo dõi công nợ nhà cung cấp và hàng tháng lập báo cáo công nợ phải trả NCC tại chi nhánh gửi QL kho/KTT. 

4. Lập phiếu xuất kho sử dụng, xuất kho bán hàng, xuất kho hủy hàng, biên bản hủy hàng, chuyển kho, tính giá xuất kho, chứng từ bán hàng, giảm trừ công nợ,  theo dõi công nợ phải thu khách hàng và hàng tháng lập báo cáo công nợ phải thu khách hàng, báo cáo nhập xuất kho tại chi nhánh gửi cho QL kho/KTT.

5. Theo dõi nhập xuất kho CCDC-TSCĐ. Phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định tại chi nhánh. Hàng tháng lập bảng phân bổ và trích khấu hao CC-TS sử dụng tại chi nhánh, CC-TS thanh lý, hư hỏng gửi QL kho/KTT.

6. Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép phiếu xuất nhập kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các quy định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

7. Tham gia công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế nộp cho KTT/KTTH. Hỗ trợ tham gia kiểm đếm số lượng hàng hóa nhập xuất kho cùng thủ kho khi có yêu cầu hoặc khi thủ kho vắng mặt. Đề xuất hướng xử lý khi có vướng mắc, sai lệch về số lượng ,mẫu mã, chất lượng.

8. Chấm công và tính lương cho công nhân tại kho

9. Định kỳ Lập báo cáo kết quản kinh doanh tại chi nhánh hàng tháng/quý/năm. Báo cáo chính xác và trung thực các nội dung, số liệu trên chứng từ hạch toán.

10. Thực hiện các công tác văn thư, lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, chứng từ của Chi nhánh, cung cấp số liệu cho các bộ phận liên quan theo qui định, quy chế của Công ty. Nộp chứng từ và báo cáo kết quả những công việc được giao cho KTT/KTTH.

11. Chịu trách nhiệm trước Quản lý kho, KTT, Ban lãnh đạo công ty trong mọi nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công việc được giao.

Yêu cầu- Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán. 
- Sử dụng tốt phần mềm kế toán. (Ưu tiên phần mềm Misa).
- Tin học văn phòng thành thạo, đặc biệt là Excel.
- Linh hoạt, siêng năng, cẩn thận, có trách nhiệm cao với công việc.
-Khả năng chịu áp lực công việc. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
Quyền lợi- Thử việc: 2 tháng
- Làm việc từ 8h00 đến 17h00 thứ 2 tới thứ 7.
- Chính sách thưởng Lễ, Tết, Tháng 13+ …+ Thâm niên.
- Tham gia BHXH+BHYT+BHTN+Công Đoàn theo quy định. 
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Du lịch, Khám sức khỏe, sinh nhật.
Địa điểm làm việcKm17, QL 1, Thôn Phú Lộc, Xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Hạn nộp15/7/2021
Liên hệPhòng Nhân Sự
Ms Hiền_0966059957         
Email: nhansu@antsss.net
Write your comment:
article