Tất cả bài viết

( Have everything 9 posts )

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QC CHI NHÁNH BÌNH THUẬN

07/07/2021

Ant Farm tuyển dụng nhân viên quản lý chất lượng chi nhánh Bình Thuận. Phụ trách công việc liên quan đến kiểm tra, đánh gái tỷ lệ đầu vào,.. Xem chi tiết công việc ngay.

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO CN BÌNH THUẬN

26/06/2021

Ant Farm tuyển dụng kế toán kho chi nhánh Bình Thuận. Phụ trách  các hoạt động nghiệp vụ kế toán ở chi nhánh đảm bảo kiểm soát chặt chẽ mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Xem chi tiết công việc ngay.

TUYỂN NHÂN VIÊN TÀI XẾ

08/06/2021

Ant Farm tuyển dụng nhân viên tài xế. Phụ trách các hoạt công việc đưa đón Giám đốc hàng ngày hoặc đưa đón CBNV Công ty đi công tác khi có yêu cầu. Xem chi tiết công việc ngay.

blog