THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CHÍNH NGẠCH SANG TRUNG QUỐC

24/03/2022

Bộ Công thương vừa báo cáo Thủ tướng về việc thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu biên giới phía bắc theo hình thức thương mại chính ngạch.

Cụ thể: trước mắt, tất cả mặt hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc đều phải thực hiện nghiêm quy định về bao bì, đóng gói, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, ghi nhãn hàng hóa... Tất cả đều phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Khuyến khích hàng nông sản xuất khẩu mở tờ khai hải quan hàng xuất khẩu tại hải quan địa phương vùng trồng.

Về lâu dài, phải nâng tầm nông sản Việt, từ đó đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa phương thức vận chuyển, giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc cũng như sự phụ thuộc vào hình thức xuất khẩu tiểu ngạch. Đẩy mạnh đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, tăng cường điện tử hóa trong việc thực hiện các thủ tục thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa để đáp ứng kịp thời trong giai đoạn chuyển từ tiểu ngạch sang chính ngạch.

Nghiên cứu, kết nối thu hút đầu tư, đẩy mạnh xây dựng các trung tâm logistics gần biên giới - là khu vực tập trung để sơ chế công đoạn cuối cho sản phẩm, bảo quản hàng hóa (kho lạnh gắn liền với kiểm dịch, kiểm nghiệm nhằm chuẩn hóa chất lượng, đặc biệt đối với các loại nông sản, trái cây tươi có tính thời vụ cao, thời gian bảo quản ngắn). “Trước mắt thực hiện thí điểm tại các tỉnh như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang, Bắc Ninh”, báo cáo đề xuất./.

(Nguồn: thanhnien.vn)

Write your comment:
article