CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

08/02/2022

Vào ngày 28 tháng 01 năm 2022, căn cứ vào Bộ luật và Nghị quyết của Chính Phủ, Chính phủ quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Chính phủ hướng tới năm 2050, Việt Nam trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu Thế Giới với ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống”, văn minh, sạch, xanh, đẹp. 

Cụ thể năm 2030 định hướng:

  • Tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5 – 3%/ năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5,5 – 6%/ năm. 
  • Mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu.
  • Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%, tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo trên 70%
1 comment
binh-luan

Dyan

03/12/2022

818

Write your comment:
article