MỤC TIÊU HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP LÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2022

04/03/2022

Một trong những mục tiêu hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử năm 2022 là thiết lập 10 triệu tài khoản hoạt động trên các sàn Postmart, Vỏ Sò.

Theo Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022 của Bộ Thông tin - Truyền thông, sẽ hướng dẫn thiết lập 10 triệu tài khoản hoạt động trên các sàn thương mại điện tử trong nước là Postmart và Vỏ Sò. Song song đó, kế hoạch cũng hướng tới đưa 100% sản phẩm OCOP (mỗi xã 1 sản phẩm) đáp ứng tiêu chí 3 sao của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lên các sàn online; 100% hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn.

Trong đó, tài khoản hoạt động trên sàn thương mại điện tử là tài khoản có 1 trong các hoạt động: Đăng sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, trao đổi thông tin, giao dịch mua/bán. Đồng thời, thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ sản xuất nông nghiệp như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân... Bên cạnh đó, Bộ Thông tin - Truyền thông sẽ hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm; quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế thông qua các sàn online...

Bộ Thông tin - Truyền thông còn nêu rõ định hướng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ban, ngành liên quan, trong đó đặc biệt là Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh cùng các sàn thương mại điện tử để hướng dẫn, hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, tiểu thương trong khu vực quản lý về các kiến thức cơ bản trong sản xuất và định hướng bán hàng.

Năm vừa qua, đã có hơn 2 triệu hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số, gần 50.000 sản phẩm nông sản được đưa đưa lên các sàn thương mại điện tử; hàng nghìn giao dịch điện tử được thực hiện. Điển hình là việc tiêu thụ thành công 215.000 tấn vải thiều (tăng 50.000 tấn so với kế hoạch, trong đó xuất khẩu 89.300 tấn, còn lại tiêu thụ nội địa) trong bối cảnh thị trường nhập khẩu lớn nhất là Trung Quốc hạn chế thu mua..../.

(Nguồn: Thanhnien.vn)

Write your comment:
article